อุบลราชธานี-พ่อเมืองฯ เชิญชวนลงทะเบียน แก้หนี้นอกระบบ

อุบลราชธานี-พ่อเมืองฯ เชิญชวนลงทะเบียน แก้หนี้นอกระบบ

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

        นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้ทุกอำเภอดำเนินการตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบทุกอำเภอ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือหรือให้ทางราชการแก้ไขปัญหา ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th หรือที่ว่าการอำเภอทั้ง 25 อำเภอ หรือผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

          ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบและให้คำปรึกษาเรื่องหนี้นอกระบบ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันที

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!