เชียงใหม่-จัดงานประเพณีบวงสรวง”พระเจ้าอินทวิชยานนท์”

เชียงใหม่-จัดงานประเพณีบวงสรวง”พระเจ้าอินทวิชยานนท์”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 ครบรอบ 126 ปี
            วันนี้ (23 พ.ย. 66) ที่ บริเวณพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2566 ซึ่งเจ้านายฝ่ายเหนือ ได้ร่วมกับมูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ อำเภอจอมทอง สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ โดยในปีนี้ ถือเป็นวันครบรอบ 126 ปี
            ภายในงานมีพิธีถวายเครื่องสักการะของเจ้านายฝ่ายเหนือและหน่วยงานต่างๆ การกล่าวเฉลิมพระเกียรติฯ การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล การถวายดอกไม้เครื่องสักการะไหว้สาดวงพระวิญญาณพระเจ้าอินทวิชยานนท์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู และรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่ได้สร้างประโยชน์สุขไว้ให้แก่ชาวเชียงใหม่
            ทั้งนี้ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เดิมชื่อ อินทนนท์ เป็นบุตรของพระเจ้ามหาพรหมคำคง และแม่เจ้าคำหล้า ขึ้นครองนครเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2413 เป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าเมืองประเทศราชองค์สุดท้าย และเป็นพระราชบิดาในพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!