ทูตอังกฤษ-ผู้แทนยูเอ็นร่วมรำลึกวันเหยื่อโลก..!!

ทูตอังกฤษ-ผู้แทนยูเอ็นร่วมรำลึกวันเหยื่อโลก..!!

"หมอแท้จริงเสนอ 3 มาตรการรองรับเปิดผับถึงตี 4"

ภาพ-ข่าว:อรกัญญา หลิมสัมพันธ์

             วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ( World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและอดีตประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นายนิกร จำนง ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,Ms. Katrin Luger, Chief, Transport Research and Policy Section, Transport Division

            ผู้แทน UNESCAP,Thailand Dr Jos Vandelaer ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย Mr.David Thomas อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย Ms.Anna Jakenberg Brinck, Deputy Head of Mission Embassy of Sweden นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย นายภาคภูมิ วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน ) ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นางสาวธาริณี ปานเขียว ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน นาวาเอก(พิเศษ)นพ.พิสิทธ์ เจริญยิ่งรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ประธานมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนนนพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ผู้จัดการแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน นางสาวมัสลิน คุโณภาสวรกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารและจัดการ AIP Foundation นางรัชนี สุภวัตรจริยากุล (คุณแม่หมอกระต่าย) นายทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักผู้จัดการใหญ่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายเกษม สังข์ภิรมย์ ผู้แทนมูลนิธิประชาปลอดภัย ผู้แทนมูลนิธิร่วมกตัญูญู ผู้แทนสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 แขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วยเหยื่อเมาแล้วขับผู้สูญเสีย ร่วมงานด้วยเป็นจำนวนมาก

             นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นปัญหาสำคัญของโลกจนองค์การสหประชาชาติต้องกำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายน เป็นวันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ( World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 สำหรับประเทศไทยรัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปีพ.ศ.2555 กำหนดให้วันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นวันสำคัญของชาติ และเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมเพื่อร่วมรำลึกถึงเหยื่อจากอุบัติเหตุทางถนน ( World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)
            อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มูลนิธิเมาไม่ขับรู้สึกเป็นห่วงก็คือ นโยบายของรัฐบาลที่จะอนุญาตให้สถานบันเทิงสามารถเปิดบริการถึงเวลา 04.00 น. โดยจะเริ่มในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เพื่อต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวและเทศกาลปีใหม่ 2567 มูลนิธิเมาไม่ขับ จึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลขอให้พิจารณามาตรการลดปัญหาเมาแล้วขับ ก่อนที่จะพิจารณานโยบายเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา 04.00 น. ดังนี้ 1. ขอให้มีกฎหมายกำหนดให้มีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และกำหนด ความผิดของเจ้าหน้าที่กรณีละเลยการปฏิบัติไม่ตรวจแอลกอฮอล์ 2. ขอให้พิจารณาแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษผู้ที่เมาแล้วขับชนคนตายให้มีโทษจำคุกจาก 3-10 ปี เป็น 12-15 ปี เพื่อหลีกเลี่ยงการรอลงอาญา 3. ขอให้พิจารณากฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยให้ผู้มาใช้บริการเมาแล้วขับไปชนคนจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

              เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า เหรียญมี 2 ด้านเสมอ นโยบายเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา 04.00 น. เชื่อว่าจะส่งผลให้สถานบันเทิง คนทำมาค้าขาย นักดนตรี พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็จะมีคนเมาแล้วขับเพิ่มมากขึ้น คนบาดเจ็บ เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานหนักขึ้น รัฐบาลจึงต้องคิดให้รอบคอบ และมีมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาเมาแล้วขับที่จะเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่โยนปัญหามาให้ประชาชนเป็นผู้รับเคราะห์จากนโยบายดังกล่าว เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าว

             นายกิตชัย กิตติคุณ ตัวแทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เปิดเผยว่า เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ซึ่งประกอบด้วยคนพิการที่เป็นเหยื่อจากการเมาแล้วขับทั่วประเทศได้ประชุมกันและมีมติให้ออกแถลงการณ์ถึงนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่จะอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงถึงเวลา 04.00 น. ในพื้นที่กรุงเทพฯ จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่

           เนื่องด้วยนโยบายดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับ ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากในช่วงโควิดแพร่ระบาด ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี 2563 และ 2564 ลดลง แต่พอในปีพ.ศ.2565 การแพร่ระบาดของโควิดเบาบางลง ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นถึง 17,379 คน บาดเจ็บ 925,506 คน ที่สำคัญสถิติจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม2566พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 443 ราย บาดเจ็บ 16,888 ราย และกว่าร้อยละ 30 ของผู้เสียชีวิตมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีขอให้มีมาตรการเกี่ยวกับนโยบายการเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา04.00น.เพราะรายได้จากนักท่องเที่ยวที่คิดว่าจะได้รับจะไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่ประเทศชาติจะได้รับเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจึงขอแถลงการณ์เรียกร้องไปยังนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ดังนี้ 4. ขอให้มีกฎหมายกำหนดให้มีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และกำหนด ความผิดของเจ้าหน้าที่กรณีละเลยการปฏิบัติไม่ตรวจแอลกอฮอล์ 5. ขอให้พิจารณาแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษผู้ที่เมาแล้วขับชนคนตายให้มีโทษจำคุกจาก 3-10 ปี เป็น 12-15 ปี เพื่อหลีกเลี่ยงการรอลงอาญา 6. ขอให้พิจารณากฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยให้ผู้มาใช้บริการเมาแล้วขับไปชนคนจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเสียงของพวกเรา ซึ่งเป็นคนพิการอันมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ จะได้รับการพิจารณาจากท่านนายรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกิตชัย กิตติคุณ ตัวแทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!