คณะ สว.ร่วมทอดกฐิน รวมยอดกว่าทำบุญกว่า 1.2 ล้านบาท

คณะ สว.ร่วมทอดกฐิน รวมยอดกว่าทำบุญกว่า 1.2 ล้านบาท

ภาพ-ข่าว:อรกัญญา หลิมสัมพันธ์

นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานอุปถัมภ์ โดยเชิญสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังกุลา ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อก่อสร้างโรงครัว และเทคอนกรีตลานวัด พร้อมทำพิธีเปิดซุ้มประตูและกำแพงวัด
             ตลอดจนร่วมเปิดป้ายโรงเรียนวัดวังกุลา และป้ายวัดวังกุลา ที่สนับสนุนการจัดสร้างโดยโรงสีเกาะแก้วเจริญธัญญา รวมทั้งส่งมอบห้องเรียนเด็กเล็ก 1 หลัง ซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้แก่โรงเรียนวัดวังกุลา  รวมยอดกฐิน 1,230,856 บาท จึงขออนุโมทนาบุญกับคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ร่วมทำบุญกฐินในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!