นครราชสีมา-ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาMOU สร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ

นครราชสีมา-ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาMOU สร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ

ภาพ-ข่าว:สุพรรณี ศรีสุนทร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
               วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ดร.จิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณะครู แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กับ ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ บ้านพาดี นครราชสีมา
                โดยมี คุณอุไรวรรณ จาริก ผู้จัดการศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ บ้านพาดี นครราชสีมาเป็นผู้ลงนามความร่วมมือ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชม ร้านค้าความร่วมมือ ซูชิญ่า อศน.เบเกอรี่ และศูนย์เรียนรู้เพื่อการค้า (TLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!