จับตาประชุมพรรคประชาธิปัตย์..เคาะวันเลือกหัวหน้าพรรค

จับตาประชุมพรรคประชาธิปัตย์..เคาะวันเลือกหัวหน้าพรรค

ภาพ-ข่าว:นายหัวไทร

                เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดรักษาการ เพื่อกำหนดวัน-สถานที่จัดประชาธิปัตย์ใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3 เพื่อเลทอดหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนชุดของนายจุริน ลักษณวิศิษฏ์ ที่ลารอย เพื่อรับผิดชอบต่อความพรายแพ้ต่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้ สส.มาเพียง 25 คนเท่านั้นเอง จากที่ตั้งเป้าไว้ 60 คน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าพรรคคนใหม่ แทนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประสบปัญหาองค์ประชุมล่มถึง 2 ครั้ง จากปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคของ 2 ขั้ว

                กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย ที่มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รักษาการเลขาธิการพรรค นายเดชอิศม์ ขาวทอง รักษาการรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ และนายชัยชนะ เดชเดโช รักษาการรองเลขาธิการพรรค เป็นแกนนำกลุ่ม มี สส.ในมือ 22 คน ชูนายนราพัฒน์ แก้วทอง รักษาการรองหัวหน้าพรรคภาคเหนือให้เป็นหัวหน้าพรรค

              กลุ่มผู้อาวุโสของพรรคที่มี ส.ส.3 เสียง ซึ่งให้การสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคให้กลับมานำพรรคอีกครั้ง ซึ่งไม่มีการเจรจารอมชอมกันภายในพรรค จึงทำให้ไม่สามารถเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ได้และหัวหน้าพรรคคนใหม่ได้ จึงเป็นที่น่าจับตามองว่า ในการนัดวันประชุมใหญ่วิสามัญฯ ครั้งที่ 3 นี้ ปัญหาดังกล่าวจะยุติลงและได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ที่สมาชิกพรรคทั่วประเทศให้การยอมรับหรือไม่ หรือจะมีการตบเท้าลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค เพิ่มความขัดแย้งในพรรคเพิ่มขึ้นอีก

              การทอดเวลาในการประชุมใหญ่วิสามัญมานานถึงสองเดือน ทราบว่า มีความพยายามในการเจรจากัน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง และเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ พรรคจะได้เดินหน้าไปได้ การเจรจาต่อรองน่าจะนำผลการสอบสวนเรื่องการโหวดสวนมติพรรคของกลุ่ม สส.ในสายของเฉลิมชัยมาพิจารณาด้วย โดยมติของคณะกรรมการสอบสวน น่าจะพบว่า สส.ที่โหวดสวนมติพรรคมีความผิด และจะเสนอบทลงโทษออกเป็น 3 แนวทาง ตามฐานความผิด คือ 1 ลงโทษขับพ้นพรรคบางคน 2 ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกำหนดเงื่อนไข (บางคน) และ 3 ตักเตือนด้วยวาจา พร้อมกำหนดเงื่อนไข (บางคน) ข้อสรุปนี้จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารด้วยเพื่อลงมติ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!