บุรีรัมย์-สกต.ส่งมอบข้าวเปลือกหอมมะลิดินภูเขาไฟให้กับโรงสีข้าวโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดามูลค่ากว่า 9.2 ล้าน

บุรีรัมย์-สกต.ส่งมอบข้าวเปลือกหอมมะลิดินภูเขาไฟให้กับโรงสีข้าวโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดามูลค่ากว่า 9.2 ล้าน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายสันติ วิริยอุดมศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางนิรนุช เมืองจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ นางนิตยา จันทร์ภักดี ผู้จัดการ สกต.บุรีรัมย์ จำกัด และนายสมยศ โยสาจันทร์ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันส่งมอบข้าวเปลือกหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ให้กับโรงสีข้าวโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ที่ ศูนย์ธุรกิจ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน
                นายสันติ วิริยอุดมศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ในนามของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีหน้าที่ส่งเสริมและกำกับกิจการสหกรณ์ สำหรับ สกต. มีบทบาทในการช่วยเหลือสมาชิกและชาวนาในปีที่ผ่านมามีการรวบรวมข้าวประมาณ 40,000 กว่าตันเพื่อนำไปแปรรูปแต่ยังไม่มากเท่าที่ควรฉะนั้นเป็นหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือเชื่อมโยงการขายข้าวสารให้กับผู้บริโภคซึ่งขณะนี้ สกต.บุรีรัมย์ ได้มีโครงการเชื่อมโยงกับโครงการสหกรณ์สวนจิตรลดาซึ่งทางสหกรณ์จังหวัดและกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมการจำหน่ายข้าวคุณภาพของเกษตรกรให้มีปริมาณมากขึ้น และได้มีการเชื่อมโยงกับสหกรณ์ทางภาคใต้เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขณะนี้สกต.บุรีรัมย์ มีโรงสีขนาดผลิต 60 ตันต่อวันในปีนี้ สกต.บุรีรัมย์ มีแผนการรับซื้อข้าวเปลือกประมาณ 60,000 กว่าตันน่าจะแปรรูปไม่ต่ำกว่า 20%ในจำนวนที่รับซื้อเข้ามาเพื่อที่จะแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวสารเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งนับว่าเป็นบทบาทสำคัญของ สกต.บุรีรัมย์ เป็นอย่างมากในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
                 นางนิตยา จันทร์ภักดี ผู้จัดการ สกต.บุรีรัมย์ จำกัด กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด ได้กำหนดส่งมอบข้าวเปลือกหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ให้กับโรงสีข้าวโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร จำนวน 540 ตัน มูลค่า 9,228,000 .-บาท(เก้าล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาท โดยเริ่มส่งมอบข้าวครั้งแรกวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 18 ตัน ส่วนที่เหลือจะนำส่งมอบภายในเดือนธันวาคม 2566 นี้ สกต.บุรีรัมย์ มีหน้าที่ต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรประมาณ 109,000 ราย มีหน้าที่ด้านส่งเสริมการผลิตให้แก่เกษตรกร ครั้งนี้ได้รวบรวมข้าวของพี่น้องเกษตรกรนำมาขายให้กับ สกต.ส่งไปขายยังโรงสีโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องเกษตรกรชาวบุรีรัมย์เป็นข้าวจากดินภูเขาไฟ โดยส่งไปจำนวน 540 ตัน เป็นข้าวที่ดีมีคุณภาพ โดยได้รับการดูแลช่วยเหลือจากโครงการส่วนพระองค์ ทุกปี
                นอกจากนี้ สกต.ก็ผลิตข้าวส่งขายทั่วไป ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ก็มีการผลิตข้าวเพื่อจัดทำเป็นรูปแบบ ของฝาก ของขวัญปีใหม่ สามารถนำไปบริโภคได้ มีความแพคเก็ตสวยงาม ข้าวไม่รมยาไม่มีความเสี่ยงในการบริโภค ผู้ผลิตปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดโรค มีธาตุฟอสฟอรัสสูง ข้าวสวยเมล็ดงาม หอม เม็ดเรียวยาวขาวนุ่ม ข้าวดินภูเขาไฟจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งเดียวในโลก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!