เชียงใหม่-“ชวนเที่ยว ชวนชิมอาหาร”โครงการมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง

เชียงใหม่-“ชวนเที่ยว ชวนชิมอาหาร”โครงการมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง

 “ลำพูน – ลำปาง – เชียงราย – พะเยา (Wonderful Secondary City of Lanna Gastronomy Tourism)”

                 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นำโดยศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์, รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน, ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
                โครงการ มหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง (Wonderful Secondary City of Lanna Gastronomy Tourism) ร้านอาหาร โรงแรม Street food ในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย และพะเยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. ณ โครงการ One Nimman Chiangmai
                 โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองรอง เมืองห้ามพลาด ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ (go local Gastronomy Culture) พัฒนาเส้นทางวัฒนธรรมอาหารล้านนาสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนารูปแบบใหม่ ให้เติบโตมีศักยภาพ และพึ่งพาตนเองได้แสดงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น ที่สามารถเผยแพร่การดำรงชีพของชาวจังหวัดเมืองรองให้ออกสู่สากล และยกระดับเมนูอาหารล้านนาท้องถิ่นด้วย Molecular Gastronomy บ่มเพาะผู้ประกอบการทักษะการเป็นเชฟด้าน Food Gastronomy ส่งเสริมให้เกิด Local Expert Chef ในแต่ละชุมชน เป็น New LANNA Food แต่ยังคงกลิ่นอายของวัตถุดิบท้องถิ่นในพื้นที่
                  ภายในงานพบกับกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารตามวิถีของชุมชน (Route go local Gastronomy) ที่เชื่อมโยงผลงานภายใต้โครงการทั้งหมด 40 เมนูสุดพิเศษ จาก 40 ร้านอาหาร ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ Mini concert จากคุณ “เบน ชลาทิศ“ พร้อมกับ คุณ “หยาด พิรุณ” ตัวแม่แห่งวงการ Cover ที่จะมาสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคน จัดโดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!