ปทุมธานี-พิธีถวายกฐินพระราชทาน วัดเขียนเขตพระอารามหลวง

ปทุมธานี-พิธีถวายกฐินพระราชทาน วัดเขียนเขตพระอารามหลวง

ภาพ-ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

             วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้น.ส.เพ็ญศรี ฉันบุญ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประธานในพิธี ผู้ขอรับพระราชทานเพื่อน้อมนำมาถวายพระสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปีพุทธศักราช 2566 ซึ่งมีนายวัฒนา ชั้นบุญ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 พร้อมด้วยนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสด แดงเอียด อดีตอธิบดีกราการศาสนา ดร.จำลองลักษณ์ สุจริตจันทร์ มจร. นายมงคล ธิดาธัญรัตน์ ผอ. วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ดร.สมร ปาโท ผอ.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานจากภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี
               โดยมี พระเทพรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ประกอบพิธี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และพุทธศาสนิกชน
                ทั้งนี้กฐินพระราชทานเป็นกฐินที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้แก่หน่วยราชการองค์กรคณะบุคคลหรือบุคคลผู้ประสงค์ขอรับพระราชทานนำไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!