อยุธยา-บริษัทค้าน้ำมันประมงไทย (2003) จำกัด ถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2566 ที่วัดโพธิ์ทอง

อยุธยา-บริษัทค้าน้ำมันประมงไทย (2003) จำกัด ถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2566 ที่วัดโพธิ์ทอง

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

           เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่วัดโพธิ์ทอง ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ของบริษัทค้าน้ำมันประมงไทย (2003) จำกัด โดย ดร.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัทค้าน้ำมันประมงไทย (2003) จำกัด นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอนครหลวง และกัลยาณมิตร ที่ได้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญกฐินในครั้งนี้
            วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่ก่อน พระองค์ทรงมีพระชาติภูมิเป็นชาวตำบลพ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนิวาสสถานอันเป็นที่ประสูติอยู่ใกล้วัดโพธิ์ทองแห่งนี้ ซึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2521 ทั้งนี้ เนื่องจากวัดโพธิ์ทองเป็นวัดที่อยู่ใกล้นิวาสสถานเดิม และเคยทรงพระอักษรเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ เมื่อทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พัฒนาและบูรณะวัดให้งดงามขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการบริจาคจตุปัจจัยจาก พุทธศาสนิกชนมาตลอด ปัจจุบันวัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง มีพระครูอุดมนครกิจ รก.เจ้าคณะอำเภอนครหลวง ประธานฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์อำเภอนครหลวง เป็นเจ้าอาวาส

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!