ลำปาง-ผุดแลนด์มาร์คใหม่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล

ลำปาง-ผุดแลนด์มาร์คใหม่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล

ภาพ-ข่าว:พรปวีณ์ 

               กฟผ.จับมือ เซ็นทรัล ลำปาง ผุดแลนด์มาร์คใหม่หน้าศูนย์การค้าฯ หนุนโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดโครงการต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
               การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท คิวบ็อคซ์ พอยท์ จำกัด จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เชื่อมโยงการสร้างรายได้จากชุมชนสู่จังหวัดหวังกระจายเม็ดเงินเพื่อชาวลำปาง สร้าง “ลานแม่เมาะเมืองน่าอยู่” เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม เกี่ยวกับภารกิจ กฟผ.แม่เมาะ สื่อสารโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมชุมชน ภายใต้ 3 มิติหลัก คือ พลังงานอัจฉริยะ เศรษฐกิจอัจฉริยะ และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ และเพื่อให้เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่ กฟผ. พัฒนาต่อยอดภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ซึ่ง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง นับเป็นจุดแลนด์มาร์คที่อยู่ใจกลางด้านการท่องเที่ยว การเดินทางที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                โดยในอนาคตกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ ลานแม่เมาะเมืองน่าอยู่นี้ นักท่องเที่ยวและผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับโครงการสร้างเมืองแม่เมาะให้น่าอยู่ จะสามารถมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ สอบถามข้อมูลต่างๆ ตลอดจนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่น่าสนใจได้อย่างแน่นอน ภายในงาน คุณจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. ยังได้จับมือกับ คุณฐิติพันธ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท คิวบ็อคซ์ พอยท์ จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตร หรือ Farmbook ลงนาม MOU “โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ” ที่จะช่วยต่อยอด เชื่อมโยง ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไปยังตลาดที่สำคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น โดยที่ผู้บริโภคสามารถดำเนินการตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งผลิต สร้างความมั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยและพร้อมให้การสนับสนุนต่อไปในอนาคต
               สำหรับในพิธีลงนาม MOU ได้รับเกียรติจากคุณจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าแห่งประเทศไทย, คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา SVP-Property Management บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) โดยมี คุณเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่, คุณอนุชา จิตะพันธ์กุล เขตสายงานการตลาดภาคเหนือ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน), คุณสายัณห์ นักบุญ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง, นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, คุณกิติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง, คุณบุญยศักดิ์ ชัยสุทธิวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง, คุณประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 เซ็นทรัล ลำปาง
              ศูนย์การเรียนรู้ “ลานแม่เมาะเมืองน่าอยู่” จะจัดแสดงบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นภายในต้นปี 2567 นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมซึ่งบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา มีแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นดัชนีชี้วัดความยั่งยืนระดับองค์กร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!