ชลบุรี-เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ภาคปฏิบัติ แก่อาสาสมัคร ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา

ชลบุรี-เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ภาคปฏิบัติ แก่อาสาสมัคร ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

              วันที่ 29 ส.ค.66 เวลา 08.30 – 16.00 น. พ.ต.ท.พิชญะ เขียวเปลื้อง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ให้แก่อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม โรงแรมชัมบาลา พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 และวิทยากร ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1
              โดยมีหัวข้อในการอบรมประกอบด้วย การทบทวนภาคทฤษฎี การสังเกตตำหนิรูปพรรณคนร้าย เทคนิคการสังเกตจดจำ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุ การใช้งานเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เทคนิคการป้องกันตัว ความรู้เรื่องหลักการบริการและการสร้างความประทับใจ การบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจท่องเที่ยว อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
              ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย การช่วยเหลือและแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุในท้องถิ่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น/ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ฉุกเฉินตามภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และสุดท้ายเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ยังจัดให้มีกรทดสอบการปฏิบัติ อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!