ชลบุรี-ทต.ตะเคียนเตี้ย ร่วมกับ รพ.บางละมุง เดินหน้าลุยจัดโครงการเพื่อสุภาพประชาชน

ชลบุรี-ทต.ตะเคียนเตี้ย ร่วมกับ รพ.บางละมุง เดินหน้าลุยจัดโครงการเพื่อสุภาพประชาชน

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 

             วันนี้ (29 ส.ค.66) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ร่วมกับโรงพยาบาลบางละมุง จัดกิจกรรมโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมนายมิตชัย ประกอบธรรม นางนุชจรินทร์ ปาละโชติ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาลบางละมุง และประชนชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมโครงการฯ
           สืบเนื่องจาก ปัจจุบันสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกมีถึงปีละ 38 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของการเสียชีวิตสำหรับประเทศไทย ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรค เอ็น ซี ดี ถึง 14 ล้านคน และพบว่าในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับหนึ่งของคนไทย โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 320,000 คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมด หรือในทุกๆ 1ชั่วโมง จะมีผู้เสียชีวิต 37 ราย และคาดว่า มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนอายุ 70 ปี สะท้อนภาพการสูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร
           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง และบุคคลใกล้ชิดได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรควัณโรคปอด โรคมะเร็งลำไส้โรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาได้ทันท่วงที และเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
         ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขตเทศบาลฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน โดยดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย กับโรงพยาบาลบางละมุง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!