ประจวบคีรีขันธ์-MOU ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าเกษตรกร

ประจวบคีรีขันธ์-MOU ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าเกษตรกร

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

              ที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลทองมงคน นายประดิษฐ์ เกษมวิสิฐกุลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในการเซ็น MOU โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพสมุนไพรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายชาติชาย ศรีษะนอกเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางสาวจันทร์ติรา ดำแก้วเกษตรอำเภอบางสะพาน นางจริยา ศิวายพราหมณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนางทัศนีย์โพธิ์น้อยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายประชุมหอมแดงประธานกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพรข่าเหลืองตำบลทองมงคล และสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่เข้าร่วมเซ็น MOUรวมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
             โดยนายประชุม หอมแดงประธานกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพรข่าเหลืองกล่าวว่า ตำบลทองมงคล มีเกษตรกรปลูกขิงและข่ามานานมากกว่า 20ปีช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ข่ามีราคาดี เกษตร กรจึงเพิ่มพื้นที่ปลูกและปีพ.ศ. 2565 ข่าเริ่มราคาตก เกษตรกรมาปรึกษาผมว่าให้ช่วยแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ผมได้ปรึกษากษตรอำเภอบางสะพาน และได้จัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพรข่าเหลืองขึ้นมา ในระยะแรกในการทำแปลงใหญ่กลุ่มจะทำเรื่อง การเพิ่มผลผสิตและลดทุน ซึ่งเรามีสมาชิก 30 ราย 219 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ประมาณไร่ละ 4 ตัน ซึ่งเราจะมีผลผลิต คาดว่าจะได้รับ 876 ตันแต่ขณะนี้ ราคาที่พ่อค้ามาซื้อ กิโลกรัมละ 3 บาท ผมได้ขอความช่วยเหลือให้เกษตรอำเภอหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ และได้คำแนะนำมาว่า กลุ่มๆ ต้องทำตลาดเอง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ และใช้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการและเอกชน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีช่องทางการจัดจำหน่ายขึ้นผมขอขอบคุณ ภญ.สิริปรียาา สนใจ มากครับ โค้ช SME ที่ให้คำปรึกษาด้านการตลาดผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ และขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็น MOU ระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพรข่าเหลืองกับเฮิร์ปแอนด์ออยเนเชอรัล และบริษัท DIY herb จำกัดผมขอขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับความสำเร็จยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ผมมั่นใจแล้วครับตลาดนำการผลิตนายประชุมหอมแดงประธานกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพรข่าเหลืองกล่าว
              ด้าน นางสาวจันทร์ติลา คำแก้ว เกษตรอำเภอบางสะพาน กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นของขวัญที่ธรรมชาติมอบให้กับมวลมนุษย์ชาติสามารถนำมาเป็นสมุนไพรพืชสวนครัว ใช้เพื่อประกอบอาหารเนื่องจากอาหารไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่นในการใส่สมุนไพรเป็นส่วนประกอบทำให้กลิ่นหอม รสชาติอร่อยและได้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ข่า ตระไคร้ประโยชน์ของสมุนไพร1. รักษาและบรรเทาอากรของโรค ข่าเหลืองสามารถใช้ทำยา ด้วยข่าเหลืองมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ในตัวถึง0.04 เปอร์เซ็นต์ ทำเป็นยานวดคลายปวดเมื่อย,ยาหม่อง, ยาดมแก้วิงเวียนศเป็นศรีษะ เป็นต้น
           ข่าเหลืองยังถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางได้ด้วย เช่น สบู่ข่าเหลือง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เป็นต้นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพรข่าเหลืองแบรนด์ ทองมงคล สามารถนำไปแปรรูป โดย ข่าสด แห้งชนิด 100 กรัมและ 1000 กรัมราคาพร้อมบรรจุสูญญากาศขนาด 100 กรัมและ 1,000 กรัมชาข่าเหลืองน้ำพริกเผาข่าเหลือง น้ำพริกปลาย่างข่าเหลือง น้ำพริกกากหมูข่าเหลือง ยาหม่องข่าเหลือง น้ำมัน่ข่าเหลือง  สบู่ข่าเหลือง โลชั่นข่าเหลือง
           ขอเชิญชวนผู้สนใจ ติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกลุ่มได้1. facebook :https://www.facebook.com/ThongmongkolGalangal 2. LINE : @946znvap 3. Google Business Profle : Throngmongkol Galangal Produrts ทองมงคล ข่าสด ขาอบแห้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจัากข่าเหลือง สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางหรือสามารถติดต่อได้ที่เกษตรอำเภอบาง สะพาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!