ชลบุรี-องค์กรพัฒนาสตรี อบต.พลูตาหลวง จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายถวายสำนักสงฆ์เขาพลูตาหลวง กว่า 3.5 แสนบาท

ชลบุรี-องค์กรพัฒนาสตรี อบต.พลูตาหลวง จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายถวายสำนักสงฆ์เขาพลูตาหลวง กว่า 3.5 แสนบาท

ภาพ-ข่าว:นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี

                 ตามที่ องค์กรพัฒนาสตรี อบต.พลูตาหลวง โดยคุณกมลวรรณ ใคร่ครวญ ประธานคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรี อบต.พลูตาหลวง จัดผ้าป่าสามัคคีทอดถวาย ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลูตาหลวง หมู่ที่ 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะสำนักปฏิบัติธรรมเขาพลูตาหลวง และเป็นทุนสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมการกุศล ขององค์กรพัฒนาสตรี อบต.พลูตาหลวง เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2566
              โดยจัดให้มีขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคี อย่างสวยงามและสนุกสนาน ด้วยกลองยาวของชมรมผู้สูงอายุพลูตาหลวง และนางรำหน้ากลองยาวนำผ้าป่าสามัคคี เข้าสู่สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลูตาหลวง โดยมี พระสราวุฒิ ทองสีราช เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเขาพลูตาหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีคุณกมลวรรณ ใคร่ครวญ ประธานคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรี อบต.พลูตาหลวง เป็นประธานดำเนินงาน พร้อมด้วยประธานอุปถัมภ์ และคณะกรรมการ อาทิ นายอมตะ ใคร่ครวญ นายก อบต.พลูตาหลวง พลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชา การนาวิกโยธิน คุณปัญชริน ใคร่ครวญ ประธานกรรมการบริษัท นาวีเฮาส์กรุ๊ป จำกัด คุณสุภัทรภรณ์ เชื้อเงิน กรรมการบริษัท นาวีเฮาส์กรุ๊ป จำกัด คุณ กานดา ทรัพย์นา สมาชิก อบจ.ชลบุรี เขต 3 คุณทัพพ์นภัทร์ วุฒิปัญญารัตนกูล สมาชิก อบจ.ชลบุรี เขต 4 คุณพนธกร – คุณภาวิณี ใคร่ครวญ อดีตรองนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ พลเรือตรี สมควร ศรีวิเชียร และคุณคณุเคช เจริญสุข รองนายก อบต.พลูตาหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ อบต.พลูตาหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อดำเนินการหาเงินสบทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะสำนักปฏิบัติธรรมเขาพลูตาหลวง และเป็นทุนสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมการกุศลขององค์กรพัฒนาสตรี องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง
             โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 356,770 บาท และทางประธานคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรี อบต.พลูตาหลวง ประธานดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านผู้มีจิตศรัทธา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุพรทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกท่านทุกประการด้วยเทอญ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!