ตาก-เปิดการประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ

ตาก-เปิดการประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

            วันนี้ (26 ส.ค.66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมืองตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เสริมสร้างความรักความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
           โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย หัวหน้าพรรคท้องที่ไทย สส.นครสวรรค์ ,สส.ตาก เขต 3 ,ปลัดจังหวัดตาก ,ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ,นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตาก ,ผู้แทนส่วนราชการ รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!