นครสวรรค์-นายก อบจ.เยี่ยมชมและให้กำลังใจ CG ผู้ดูแลผู้สูงอายุ โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver)

นครสวรรค์-นายก อบจ.เยี่ยมชมและให้กำลังใจ CG ผู้ดูแลผู้สูงอายุ โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver)

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ CG โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) จ.นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยนางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมเพชรสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์
            โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) จ.นครสวรรค์ โดยกองสาธารณสุข อบจ.นครสวรรค์ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่มีจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง ของกรมอนามัย จำนวน 70 ชั่วโมง โดยอบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จ.นคร สวรรค์ และอบรมภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ 8 อำเภอที่ขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ
          นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “โดยธรรมชาติของผู้สูงอายุนั้น จะมีความเสื่อมและถดถอยลงไป ซึ่งผู้ที่เข้ามาดูแลผู้สูงอายุ มีไม่เพียงพอ อีกทั้งการดูแลที่ถูกต้องยังขาดความรู้ เดิมทีนั้นอบจ.นครสวรรค์ ยังไม่มีหน่วยงานหรือกอง ที่จะเข้ามากำกับดูแล พอเริ่มมีกองสาธารณสุข และรพ.สต. ที่ถ่ายโอนเข้ามาสังกัด อบจ.นครสวรรค์ ทำให้ อบจ.สามารถดูแลประชาชนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สำหรับปีหน้าจะมีถ่ายโอนรวมเข้ามาเพิ่มรวมทั้งสิ้น 111 แห่ง ทำให้มีโอกาสที่จะดูแลประชาชนได้เพิ่มขึ้น
            โดยผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของ รพ.สต. อบจ.นครสวรรค์ มีจำนวนกว่า 1,400 ราย ซึ่งตามมาตรฐานการดูแลนั้น ควรมีดูแลผู้สูงอายุได้ไม่เกินจำนวน 5 คน และCG เดิมนั้น มีอยู่ 200 คนซึ่งยังขาดอยู่ อบจ.จึงได้จัดให้มีการอบรมขึ้นในครั้งนี้ หากเราไม่รีบดำเนินการ ผู้สูงอายุก็จะเพิ่มสูงขึ้น และคนดูแลก็จะมีไม่เพียงพอ สุขภาพก็จะถดถอยตามไป และอบจ. นครสวรรค์ก็จะโดนดำเนินการโครงการนี้เพิ่มขึ้น
           นายก อบจ.กล่าวต่ออีกว่า “ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับการอบรมโครงการนี้ซึ่งทำด้วยใจ และคิดช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน แบ่งเวลาเพื่อไปดูแลผู้อื่น เป็นผู้ที่มีจิตกุศลในการช่วยเหลือผู้อื่น และอบจ.ทำจริง ทั้งหมดนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุ สดชื่น ร่าเริงแจ่มใส และอบจ.พร้อมดูแลทุกท่าน หากมีปัญหา สามารถสายด่วนถึงนายก อบจ.นครสวรรค์ ได้เลย”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!