ประจวบคีรีขันธ์-ตามความคืบหน้าที่ดินเขตนิคมฯ 160.000 ไร่ ความหวังของชาวบ้านกว่า 7,000 ครัวเรือน

ประจวบคีรีขันธ์-ตามความคืบหน้าที่ดินเขตนิคมฯ 160.000 ไร่ ความหวังของชาวบ้านกว่า 7,000 ครัวเรือน

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

             เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566ณ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายประมวลพงษ์ถาวรเดชสสพรรคประชาธิปัตย์เขต 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมติดตามความคืบหน้าที่ดินสหกรณ์นิคมอำเภอบางสะพานโดยมีนายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีการประชุมโดนมีนายศักดามณีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ผู้อำนวยการคมสันคำปูหัวหน้าส่วนจัดการส่งเสริมสหกรณ์ที่ดิน พร้อมด้วยคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนร่วมประชุมหาแนวทางเรื่องที่ดินของสหกรณ์อำเภอบางสะพานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี นายนันทปรีชา คำทองสมาชิกสภาเกษตรกรจ.ประจวบคีรีขันธ์ในฐานะผู้ประสานงาน ติดตามเรื่องที่ดินสหกรณ์นิคมอำเภอบางสะพาน นายจำลอง ดีทองอ่อนประธานสหกรณ์นิคมบางสะพานพร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ สุดจันทร์ นายกอบต.ช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพลาธิป วงษ์ผุดผ่องกำนันต.ชัยเกษมและผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งสองอำเภอคณะกรรมการสหกรณ์นิคมบางสะพานรวม 20 คนร่วมเดินทางเข้าติดตามความคืบหน้าเรื่องที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์เนื้อที่ 16,000 ไร่ที่เข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในวันนี้
               นายนันทปรีชา กล่าวว่า วันนี้ได้มาติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์บางสะพานมาในระยะหนึ่งแล้ว การจัดทำข้อมูลรายแปลงของสมาชิกสหกรณ์นิคม บางสะพานจำกัด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดไปแล้ว และกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ขอใช้พื้นที่ดังกล่าว กับกรมป่าไม้ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลเป็นผู้อนุญาตได้มีความเห็นพ้องตรงกันว่าจะส่งเรื่องที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์มีเนื้อที่160000ไร่โดยประมาณ จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่มีกรมที่ดินเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งร่วมพิจารณา ซึ่งการประชุมเมื่อวันที่23สิงหาคม 2566ณ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไดัข้อสรุปร่วมกันว่า ข้อมูลที่ขาดอยู่บางส่วนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันในเบื้องต้น และตะนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมชุดใหญ่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเพื่อพิจารณาอนุญาตและได้ดำเนินการต่อไป ในกรอบระยะเวลา150วันให้แล้วเสร็จ เพื่อที่จะช่วยให้กับราษฎรและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งในลำดับต่อไปทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินของสภาเกษตรกรจ.ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีอนุกรรมการชุดเล็กประหอยด้วยหลายภาคส่วนในพื้นที่ จะเป็นคณะติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ ตามกรอบเวลาที่ได้หำหนดร่วมกัน เพื่อให้ราษฎรได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว สามารถนำไปใช้ขอรับสิทธิต่างๆหรือการดูแลจากภาครัฐได้ และหน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินงานให้บริการสาธารณะในพื้นที่ได้ ซึ่งราษฎรได้รับความเดือดมาเป็น… ดังกล่าว
              ด้านนายจำลองวันนี้ ที่ได้ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตนิคมสหกรณ์บางสะพานกับทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้เห็นถึงแนวทาง ที่จะนำไปสู่ การแก้ปัญหาเรื่องที่ดินให้กับสมาชิก ในเขตนิคมสหกรณ์ได้ อย่างชัดเจน โดย สิ่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ปริมาณการ ถือครองที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์บางสะพาน ซึ่งทางรองผอสำนักนโยบาย ที่ดินแห่งชาติ ได้พูดออกมาชัดเจน ว่า สมาชิกที่อยู่ในเขตนิคมสหกรณ์บางสะพาน ให้สิทธิ์ถือครองได้ คนละไม่เกิน 50 ไร่ อันนี้คือความชัดเจนประการที่ 1 ความชัดเจนประการที่ 2 คือทางท่านผอ จากกรมป่าไม้ ได้ พูดยืนยันชัดเจนว่ากรมป่าไม้ อนุญาต ให้กรมส่งเสริม ได้ใช้ที่ดินเพื่อจัดในรูปแบบของ คทช. อย่างแน่นอน ความชัดเจนอย่างที่ 3 คือ ผอ.กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งถึงระเบียบข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมในโครงการ คทช.นั้น จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์นิคมเท่านั้น ความชัดเจนประการที่ 4 เรื่องกรอบเวลา ในการดำเนินการ โดยทาง คณะกรรมการนโยบาย ที่ดินแห่งชาติ จะดำเนินการ เห็นชอบ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์นำที่ดินไปจัดในรูปแบบ คทช. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือนนับจากนี้ ซึ่งจากความชัดเจนดังกล่าว ทำให้มองเห็น ถึงแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา เรื่องที่ดินให้กับพ่อแม่พี่น้อง ที่อยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งทางนี้และทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ กับ คณะกรรมการ สหกรณ์นิคมบางสะพานจำกัด ว่าจะดำเนินการ จัดทำข้อมูล ให้เสร็จสมบูรณ์ ได้เร็วเพียง ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!