นครนายก-ออกสลากกาชาด หารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ทุกข์ยากเดือดร้อน

นครนายก-ออกสลากกาชาด หารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ทุกข์ยากเดือดร้อน

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

               ที่หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยจังหวัดนครนายก นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการออกสลากกาชาดจังหวัดนครนายก ประจำปี 2566 โดยมีนางจิตตินันท์ เชาวรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน การดำเนินงานการจัดการเรื่อง “ฉลากกาชาดเพื่อการกุศล”
              ทั้งนี้คณะกรรมการ สมาชิก มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และให้ความสำคัญ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน จำเป็นต้องหารายได้เพื่อนำไปช่วยเหลือในกิจกรรมด้านต่างๆ แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดนครนายก ด้วยการจัดทำฉลากกาชาดเพื่อการกุศลจำหน่าย โดยมีรางวัลสลากกาชาดรวม 63 รางวัล
                ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รถยนต์ HONDA CITY HATCHBACK รุ่น S+ จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 5 บาท จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ HONDA รุ่น SCOOPY จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 4 ทองคำรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ 5 ทองคำรูปพรรณ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 1 ครั้ง รถจักรยาน MTB รุ่น RJC 24 จำนวน 40 รางวัล ซึ่งการออกสลากกาชาดจังหวัดนครนายก ประจำปี 2566
                ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก ประชาชนชาวจังหวัดนครนายก กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกคน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ขอขอบคุณไว้ ณ โอ กาสนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!