อยุธยา-เยี่ยมกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบรถโยกและเครื่องอุปโภคบริโภค

อยุธยา-เยี่ยมกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบรถโยกและเครื่องอุปโภคบริโภค

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

                   เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิ่งกาชาดอำเภอภาชี ฝ่ายปกครองอำเภอภาชี และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ เจริญผล อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 22 หมู่ 7 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีคนในครอบครัวเป็นผู้ดูแล เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
                   จากนั้นคณะได้ ลงพื้นที่เยี่ยม นางสาวจำเริญ แย้มสุวรรณ์ อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 7 หมู่ 7 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมอบมอบรถสามล้อโยกซึ่ง เป็นผลงานของคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ภายใต้การอำนวยการและสนับสนุนของ ดร.สมจิตร ศิริเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ให้กับนางสาวจำเริญ ซึ่งสร้างความดีใจให้กับ ผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!