ตาก-อำเภออุ้มผาง สำรวจถนนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตก ทำให้สัญจรไปมาไม่สะดวก

ตาก-อำเภออุ้มผาง สำรวจถนนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตก ทำให้สัญจรไปมาไม่สะดวก

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

           เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2566 นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒน์เมธา นายอำเภออุ้มผาง มอบหมายให้นายรัตนกุลสังขะศิลา ปลัดอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ฝ่ายปกครอง สมาชิก อบต.
สำรวจถนน เข้าหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบฝนตกทำให้เสียหาย หมู่บ้านในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ถนนที่ได้รับผลกระทบทำให้สัญจรไปมาไม่สะดวก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!