นครสวรรค์-นายก อบจ.เปิดการประชุมโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่

นครสวรรค์-นายก อบจ.เปิดการประชุมโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

               เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทำความเข้าใจการบริหารจัดการโครงการ และจัดทำข้อตกลง โครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และผู้ขอรับทุนและส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อไปดำเนินการในพื้นที่จำนวน 32 โครงการ ร่วมพิธีเปิด โดยมี นางสาวสุวารี พัดเย็น ผู้จัดการโครงการ ในการชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
               ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) ดำเนินงานในลักษณะการสนับสนุนทุนร่วมที่มีการสมทบงบประมาณดำเนินงานร่วมกัน เพื่อนำไปกระจายโอกาสการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามโจทย์หรือปัญหาสุขภาวะของแต่ละพื้นที่ให้กว้างมากยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงานคือส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการทำงานในระดับตำบล ชุมชน โดยมี รพ.สต.เป็นแกนกลางในการเชื่อมร้อยกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และเป็นฐานการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนา และเสริมสร้างการมีวิถีชีวิตสุขภาวะทั้ง มิติ ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญานั้น

                ในการนี้ แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการแก่ท่านเพื่อปรับปรุงข้อเสนอพร้อมกับหลักฐานประ กอบการทำข้อตกลง เพื่อทางแผนงานร่วมทุนฯได้รับข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้ไข และเอกสารประกอบการทำข้อตกลงของผู้เสนอโครงการครบถ้วนแล้ว จึงเชิญผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงการดำเนินงาน และประชุมชี้แจงโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุน ครั้งที่ 1

               โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย พตอ.นิวัติ พิพัฒนศิริ รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พตอ.พีระศักดิ์ สุทธิสวรรค์ ผกก.สภ.ชุมแสง พตอ.พงษ์ศักดิ์ วิริยะเขษม ผกก.สภ.แม่วงก์ พตอ.เดชา ศรีชัย ผกก.สภ.หนองบัว พตอ.ถาวร รวมกิ่ง ผกก.สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว พตอ.เกียรติชาย อุ่นศรี ผกก.สภ.แม่เล่ย์ พตท.ปริญญา นาควิสุทธิ์ รอง ผกก.สภ.ลาดยาว พร้อมคณะ ผอ.รพ.สต.
               นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า ” สืบเนื่องจาก อบจ.นครสวรรค์ ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับสุขภาวะ จำ นวน 32 โครงการ ซึ่งทาง อบจ.นั้นเห็นว่าควรมีการจัดศูนย์อบรมกลาง เพื่อให้หลายหน่วยงานได้ทำงานร่วมกัน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันไม่ดี ทำให้เกิดการครอบครอง เสพ และจำหน่ายสารเสพติดที่ผิดกฎหมายมากขึ้น จึงเห็นด้วยที่เราควรต้องร่วมมือกันคือ 1.จะทำอย่างไรไม่ให้ลูกหลานเข้าไปยุ่งเกี่ยว 2.จะฟื้นฟูอย่างไรเมื่อลูกหลานเดินทางผิด เราจึงจำเป็นต้องสกัดยาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในเมื่อเราไม่สามารถกำจัดแท็งค์ที่เป็นสารตั้งต้นที่นำเข้าจากต่างประเทศไม่ได้ ควรที่ปรับทัศนคติของโทษให้มากขึ้น พร้อมทั้งไม่ด้อยค่าผู้เข้ารับการอบรม โดยอบจ.พร้อมให้การสนับสนุนในการจัดอบรม และส่งเสริมอาชีพ แก่ผู้เข้ารับการอบรม”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!