ลำปาง-ผบ.มทบ.32 นำจิตอาสา พร้อมเครือข่าย มอบสิ่งของให้กลุ่มเปราะบาง ชุมชนตำบลกล้วยแพะ

ลำปาง-ผบ.มทบ.32 นำจิตอาสา พร้อมเครือข่าย มอบสิ่งของให้กลุ่มเปราะบาง ชุมชนตำบลกล้วยแพะ

ภาพ-ข่าว:พรปวีณ์

             เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 นำวิทยากรจิตอาสา 904 แพทย์จิตอาสา 904 กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อสม. และประชาชนจิตอาสาชุมชนตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ส่งมอบความสุขและกำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมด้วยได้มอบข้าวสาร จำนวน 5 ลิตร น้ำดื่ม 1 แพ็คไข่ไก่ 60 ฟอง ชุดยาสามัญประจำบ้าน ผ้าห่ม ให้กลุ่มเปราะบาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
              โดยสิ่งของต่างๆที่มอบในครั้งนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นายคำแวน นันต๊ะภาพ อายุ 60 ปี 2. นายเอกลักษณ์ ถาแก้ว อายุ 36 ปี 3. นายสุข ใจน้อย อายุ 82 ปี และ 4. นางสาวแก้ว แปงคำแดง อายุ 71 ปี ซึ่งทััง 4 รายนี้ เป็นผู้ป่วยติดเตียง มีความพิการ ขาดรายได้ ทั้งยังอยู่ตามลำพัง
             ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้นำชุดหมอเดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพะ ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น แนะนำการใช้ยาตามอาการ และการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง สร้างความสุขและความปลาบปลื้มใจ ขวัญกำลังใจที่ดีต่อกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนชุมชนเป็นอย่างมาก ที่หน่วยทหารและหน่วยงานเกี่ยวข้องไม่ทอดทิ้ง เข้ามาช่วยเหลือดูแล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!