ลพบุรี-เตือนประหยัดน้ำ..เขื่อนป่าสักเหลือน้ำร้อยละ 7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ลพบุรี-เตือนประหยัดน้ำ..เขื่อนป่าสักเหลือน้ำร้อยละ 7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

               จากการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีน้ำเก็บกักตัวเขื่อนในปัจจุบันประมาณร้อยละ 7เปอร์เซนต์ แต่เชื่อว่าจะมีมรสุมเข้ามาก่อนสองเดือนนี้ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ขอให้ช่วยกันประหยัดน้ำ และงดการทำนาปี
               วันที่ 25 ส.ค. 2566 นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งมี นายสมชาย ร่มเย็น หัวหน้าจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำที่เก็บกักจำนวน 68.16 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 7 โดยพบว่าระดับน้ำที่เก็บกักมีระดับต่ำกว่าคันกั้นน้ำที่บริเวณประตูระบายน้ำ จึงต้องมีการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำป่าสักที่อาคารระบายน้ำในลำน้ำเดิมที่จะรักษาระบบนิเวศน์ ให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค บริโภค ในการผลิตน้ำประปา วันละประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตรได้
              ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีฝนตกลงมาบริเวณเหนือเขื่อนป่าสักฯ เลยทำให้ไม่มีปริมาณน้ำไหลลงสู่ตัวเขื่อน แต่อย่างไรก็ดีเชื่อว่าในช่วงสองเดือนนี้จะมีมรสุม ทำให้ฝนตกลงมาต่อเนื่อง น้ำไหลหลากลงสู่ตัวเขื่อนฯ ให้เก็บกักไว้ใช้ในปีหน้าได้ ซึ่งในปีนี้ปริมาณน้ำที่ยังคงเหลือได้มีการวางแผนบริหารจัดการซึ่งจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนไปได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ในปีต่อไปก็ขอให้ประชาชนได้เก็บกักน้ำไว้ใช้เพราะปริมาณน้ำฝนอาจจะลดลงตามสถานการณ์เอลนีโย รวมทั้งขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และลดพื้นที่การทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาปี ที่เกษตรกรต้องใช้ปริมาณน้ำในการทำนาจำนวนมาก รวมถึงเกษตรกรอื่น อีกทั้งเฝ้าฟังการเตือนจากทางหน่วยงานราชการ และหอกระจายข่าวในหมู่บ้านด้วยเพื่อเตรียมรับมือได้ทันท่วงที

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!