ตาก-นายอำเภออุ้มผาง ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุข

ตาก-นายอำเภออุ้มผาง ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุข

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

           นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง ปีงบประมาณ 2566 เเละวางเเผนการดำเนินงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง ปีงบประมาณ 2567 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง เเละรับประทานอาหารกลางวันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุ้มผาง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!