ชลบุรี-ครอบรอบ 26 ปี ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีผู้ร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง

ชลบุรี-ครอบรอบ 26 ปี ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีผู้ร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

                   วันที่ 22 ส.ค.66 พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 26 ณ ห้องประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
                   โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางนำกระเช้าดอกไม้ และของที่ระลึกเข้าร่วมแสดงความยินดี
                  จากนั้นได้ประกอบพิธีทางศาสนา โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตราหารปิ่นโต ถวายเครื่องไทยธรรม และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและผู้ร่วมในพิธี และเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนบุคคลโดยทั่วไปที่เสียชีวิตขณะเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ แห่งนี้
                   โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ให้บริการสุขภาพเฉพาะทางที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการตรวจรักษาอย่างครบถ้วน เป็นโรงพยาบาลของกองทัพเรือ สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 รวมระยะเวลาถึงปัจจุบัน 26 ปี โดยให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลทหารเรือและครอบครัวกองทัพเรือ และยังให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป สนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ มีการฝึกอบรมบุคลากรและการวิจัยทางการแพทย์
                   โดยมีศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ซึ่งได้มีการจัดอบรมโครงการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ มีโครงการอบรมแพทย์ฝึกหัด และเข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ที่จัดอบรมนักศึกษาแพทย์ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสอนอบรมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!