นครปฐม-เปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด

นครปฐม-เปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
CR:สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

           จังหวัดนครปฐม เปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม “ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมประชาชนที่สนใจการทอผ้าให้สามารถพัฒนาทักษะ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทอผ้า ในจังหวัดนครปฐมเพิ่มขึ้น
           วันที่ 4 กันยายน 2566 ที่ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม “ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
            นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมได้มีนโยบายในการส่งเสริมการทอผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม “ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” จึงมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดทำโครงการส่งเสริมการทอผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม “ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมประชาชนที่สนใจการทอผ้าให้สามารถพัฒนาทักษะ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทอผ้า ในจังหวัดนครปฐมเพิ่มขึ้น
              การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 33 คน จาก 3 กลุ่มทอผ้า ในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ 1) กลุ่มวงเดือนผ้าจกไท-ยวน 2) กลุ่มแม่บ้านลาวครั่งดอนแฉลบ และ 3) กลุ่มทอผ้าบางปลา ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 – 18 กันยายน 2566 โดยมีวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการทอผ้า ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการทอผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เข้าไปศึกษาดูงานการทอผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม ณ เรือนจำกลางนครปฐม ในวันสุดท้ายของโครงการ อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!