อุตรดิตถ์-นอภ.พิชัย เยี่ยมผู้ผ่านโครงการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

อุตรดิตถ์-นอภ.พิชัย เยี่ยมผู้ผ่านโครงการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราช​ประสิทธิ์​

            เมื่อ เวลา 09.00น.ของวันที่ 22 สิงหาคม​2566 ที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลบ้าน ดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ได้ออกเยี่ยมผู้ผ่านการอบรมโครงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมของตำบลบ้านดารา จำนวน 3 ราย โดยให้กำลังใจ ดูความเป็นอยู่ ความต้องการในด้านต่างๆ ตามความจำเป็นผลการออกตรวจเยี่ยม คนใกล้ชิดบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี ตั้งใจทำมาหากินและมีชุดปฏิบัติการประจำตำบลทำหน้าที่ด้านจิตวิทยามวลชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมและครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ
             ทางด้านนายอำเภอพิชัยและส่วนที่เกี่ยวข้องได้รายงานข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพิชัย(ศป.ปส.อ. พิชัย)ทราบทุกวันที่ 10 และวันที่ 25 ของทุกเดือน โดยมี นายสมบูรณ์ ชาบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านดารา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านดารา รพ.สต.บ้านดารา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาและให้กำลังใจ แนะนำการปฏิบัติตัวเองและคนในครอบครัวสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ ส่งเสริมอาชีพที่มั่นคง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!