ราชบุรี-เริ่มแล้ววิ่งเทรลสัมผัสธรรมชาติ “มรดกโลก” PONGKRATHING TRAIL 2023 (ครั้งที่ 2)

ราชบุรี-เริ่มแล้ววิ่งเทรลสัมผัสธรรมชาติ “มรดกโลก” PONGKRATHING TRAIL 2023 (ครั้งที่ 2)

ภาพ-ข่าว:ขนิษฐา ม่วงทอง 

            วันที่ 3 ก.ย.66 ที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี มีนายสินาด รุ่งจรูญ นายกสมาคมแห่งกีฬาจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน วิ่งเทรลสัมผัสธรรมชาติ “มรดกโลก” PONGKRATHING TRAIL 2023 (ครั้งที่ 2) พร้อมด้วย นายวัชวัฒน์ เฉลิมพุ่มกันต์ ยุติธรรมจังหวัดราชบุรี น.ส.พัณณ์วลัย โฉมยงค์ ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย นายพินิจ ร่มโพรีย์ นายกอบต.บ้านบึง และหน.ส่วนราชการในต.บ้านบึงเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย เนื่องด้วยงานวิ่งเทรลสัมผัสธรรมชาติ “มรดกโลก ในเส้นทางที่สวยสุด
             เป็นความร่วมมือของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี และสนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดราชบุรี และในปีนี้จึงได้กลับมาจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งการจัดงานเมื่อปี 2022 ได้ผลการตอบรับเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และทำให้คนในพื้นที่มีความตื่นตัวในการออกกำลังกายมากขึ้น และเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดราชบุรีสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และสนับสนุนให้คนไทยหันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมประเภทการจัดงานวิ่งภายในจังหวัดราชบุรี ให้กลับมามีมาตรฐานควบคู่กับการพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่อง
              จังหวัดราชบุรี ได้เป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดสาธิตการแข่งขันวิ่งเทรลและวิ่งบนถนน เพื่อเป็นการทดสอบรูปแบบการจัดการแข่งขันในรูปแบบ New Normal ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากเดิมจังหวัดราชบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายในสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ งานศิลป์ วัดวาอาราม ชุมชนทั้งใหม่และเก่าแก่ และมรดกของชาติ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเป็นสถานที่ที่นักกีฬากลางแจ้งเลือกเป็นสนามซ้อม และสนามแข่งขันมากมายหลายรายการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและรายได้เชิงท่องเที่ยวท่องเที่ยว และเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประเภทวิ่งภายในจังหวัดราชบุรี ให้กลับมามีมาตรฐานดียิ่งขึ้น และส่งเสริมการออกกำลังกายในเชิงการท่องเที่ยวควบคู่กันไป
                การจัดกิจกรรมวิ่งเทรลโครงการ PONGKRATHING TRAIL 2023 (ครั้งที่ 2) วันที่ 3 ก.ย.66 ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ที่นักวิ่งจะได้วิ่งในเส้นทาง “อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน” สัมผัสธรรมชาติ “มรดกโลก” และวัดความแกร่งของเส้นทางที่สวยงาม ได้แก่ ระยะ 42 กิโลเมตร TRAIL, ระยะ 25 กิโลเมตร TRAIL ระยะ 14 กิโลเมตร TRAIL, ระยะ 5 กิโลเมตร TRAIL โดยผู้สมัครผู้ทุกท่านจะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกคน ชิงเงินรางวัลสูงสุด 3,000 บาท และมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!