ประจวบคีรีขันธ์-“หว้ากอ”พาเด็กสู่โลกกว้างอวกาศ ศึกษาจุดเริ่มต้นดาราศาสตร์ไทย

ประจวบคีรีขันธ์-“หว้ากอ”พาเด็กสู่โลกกว้างอวกาศ ศึกษาจุดเริ่มต้นดาราศาสตร์ไทย

ภาพ-ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

             อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จัดกิจกรรมกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “จากจุดเริ่มต้นของดาราศาสตร์ไทย สู่ โลกใบใหม่แห่งอนาคต”
              วันนี้ (21 ส.ค.66) เวลา 08.30 น. ที่ห้องสามอ่าวแกรนด์บอลรูม โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “จากจุดเริ่มต้นของดาราศาสตร์ไทย สู่ โลกใบใหม่แห่งอนาคต” โดยมี นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอจังหวัดประจวบฯ และในนามผู้จัดการประชุมสัมมนาฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
             มีคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ จำนวน 350 คนเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรพล ไม้สน รองเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย นางสาวปราณปริยา วงศ์ษา ผอ.สำนักนักงานเครือข่ายองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และนายปริทัศน์ เทียนทอง จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ในวันนี้
              โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ได้ร่วมกับ สมาคมดาราศาสตร์ไทยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดขึ้น
              โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และอวกาศ ในประเทศไทย และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจได้ทราบถึงความก้าวหน้าด้านดาราศาสตร์ และอวกาศ จากองค์กรด้านดาราศาสตร์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!