ชุมพร-สภาเกษตรกรฯตั้งคณะทำงานด้านกิจการสภา เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

ชุมพร-สภาเกษตรกรฯตั้งคณะทำงานด้านกิจการสภา เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

ภาพ-ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการ

           พบปัญหาเกษตรกรหนัก สภาเกษตรกรจังหวัดเดินหน้าตั้งคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร และ แต่งตั้งคณะทำงานด้านกิจการสภา เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้เต็มที่
            เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ส.ค.66 นายธีรศักดิ์ ยมสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ได้เปิดประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2 เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรนำปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เข้าสู่สภาร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรทุกเขตจำนวน 16 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 5 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน มีการนำปัญหาทั้ง 8 อำเภอ 70 ตำบล เข้าสู่สภา ปัญหาหลักที่ได้ถูกนำเสนอในครั้งนี้ มีปัญหาในเรื่องของพืชผลการเกษตรตกต่ำ เช่นราคามะพร้าว ยางพารา และ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ประสบปัญหาราคากุ้งตกต่ำ อีกทั้งปัญหาภัยแล้ง ที่สมาชิกสภาเกษตรกรได้เคยนำเข้าสู่สภาในการประชุมครั้งที่ผ่านมา
           โดยในการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร จำนวน 2 คณะ คณะที่ 1 เป็นคณะทำงานด้านกิจการสภาและงบประมาณ โดยมีการเสนอชื่อ นายเฉลิมวริทธิ์ ยอดประเสริฐ เป็นประธานสภา เป็นประธานด้านกิจการสภาและงบประมาณ นายจรัญ ไกรขาว เป็นรองประธานฯ และมีคณะทำงานรวมทั้งสิ้น 10 คน มีเจ้าหน้าที่สำนักงานเป็นคณะทำงานและเลขานุการอีก 3 คน คณะที่ 2 ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร โดยมี นายมานพ ลิ้มกุล เป็นประธานคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ฯ นายชลิตชาติ แสงสุวรรณ เป็นรองฯ มีคณะทำงาน 13 คน และมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน 3 คน เพื่อช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัด
             นายธีรศักดิ์ ยมสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร กล่าวว่า หลังจากสภาชุดนี้ได้มีการเลือกตั้งเข้ามาทำงาน การมีนำปัญหาพี่น้องเกษตรกรจากทุกอำเภอเข้าสู่สภาฯ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ทั้งในเรื่องของราคาพืชผลการเกษตรที่มีราคาตกต่ำ และที่สำคัญคือปัญหาภัยแล้ง ซึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ขอกรมฝนหลวงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดชุมพร เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งสภาเกษตรกรฯได้มอบหมายให้สมาชิกสภาฯ ร่วมประสานงานกับศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งทำให้รอดพันปัญหามาได้ อย่างไรก็ดีคณะทำงานที่ตั้งขึ้นทั้ง 2 ชุด ได้มอบหมายให้เร่งดำเนินการจัดประชุมนำปัญหาเข้าสู่คณะทำงานเพื่อนำเสนอเป็นแผนปฏิบัติการ โดยตนเองจะนำปัญหาของจังหวัดชุมพร บรรจุเข้าสู่การแก้ไขปัญหาในระดับชาติ เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!