เชียงใหม่-รพ.มหาราชนครฯเปิดงานมหกรรมคุณภาพฝ่ายการพยาบาล

เชียงใหม่-รพ.มหาราชนครฯเปิดงานมหกรรมคุณภาพฝ่ายการพยาบาล

ภาพ-ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

              คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 ในหัวข้อ Unstoppable NSO OKRs วิทยากรโดย ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , พว.สุคนทา คุณาพันธ์ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และ คุณพงศ์สถิตย์ คำมูล ผู้จัดการศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช.
              โดยมีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดการออกแบบโล่รางวัล NSO CMU Award และพิธีมอบรางวัล NSO CMU Award ทั้ง 12 ด้าน จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!