ร้อยเอ็ด-“วัดท่าสะแบง”จัดพิธีมุทิตาสักการะ พระราชาคณะ พระธรรมวชิรดิลกและพระครูปลัดสุขวัฒน์

ร้อยเอ็ด-“วัดท่าสะแบง”จัดพิธีมุทิตาสักการะ พระราชาคณะ พระธรรมวชิรดิลกและพระครูปลัดสุขวัฒน์

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมุทิตาสักการะ และอ่านพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระธรรมวชิรดิลก (แสงทอง อริยเมธี ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และพระครูปลัดสุขวัฒน์ (อนุสรณ์ ปภสฺสโร) วัดท่าสะแบง โดยมี พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 นายชูศักดิ์ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระเถรานุเถระ ณ วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
               ทั้งนี้ พระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ จากนามเดิม พระเทพปริยัติเวที (แสงทอง อริยเมธี ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิ หาร เป็น พระธรรมวชิรดิลก และจาก พระครูปลัดอนุสรณ์ ปภสฺสโร วัดท่าสะแบง เป็น พระครูปลัดสุขวัฒน์ พร้อมได้ประกอบพิธีเถราภิเษก และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามประเพณีอีสาน
             โดยมีคณะสงฆ์ในเขตปกครอง ข้าราชการและศิษยานุศิษย์เข้าร่วมถวาย เพื่อเป็นการยกย่องพระสงฆ์ที่ควรยกย่อง เป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจ ที่ พระธรรมวชิรดิลก ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมคำสอนสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญให้รุ่งเรื่องสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!