เพชรบุรี-“ยุทธพล”ที่ปรึกษา รมว.ทส. มอบเครื่องหมาย “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”

เพชรบุรี-“ยุทธพล”ที่ปรึกษา รมว.ทส. มอบเครื่องหมาย “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

“เชิดชูผู้ประกอบคุณความดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ราชบุรี-เพชรบุรี-ประจวบฯ”

             20 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในท้องที่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมในพิธี โดยมีผู้เข้ารับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” จำนวนทั้งสิ้น 83 คน ณ ห้องประชุม วนอุทยานชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
            ดร.ยุทธพลฯ กล่าวว่า เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” เป็นสัญลักษณ์ที่มอบให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดีในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งตนในฐานะของผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ และขอขอบคุณที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า เข้ามาช่วยเหลือและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ถือเป็นผู้มีคุณูปการในการช่วยเหลือ ส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซี่งทุกท่านเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ ข่าว- จ.เพชรบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!