นครสวรรค์-รองผู้ว่าฯร่วมยินดีกับ”คุณแม่บุษบา พาณิชย์สวย”รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ

นครสวรรค์-รองผู้ว่าฯร่วมยินดีกับ”คุณแม่บุษบา พาณิชย์สวย”รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           เมื่อเวลา 18.00 น.​วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ ห้องไหมทอง ภัตตาคารเล่งหงส์ ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในงานแสดงความยินดีกับ คุณแม่บุษบา พาณิชย์สวย เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเข้ารับพระราชทานรางวัล เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีผู้มีเกียรติจำนวนมากจากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมแสดงความยินดี
          ​คุณแม่บุษบา พาณิชย์สวย เป็นผู้ที่มีความมานะ มุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของคุณแม่ มีความเพียบพร้อม เลี้ยงดูบุตร ธิดา จนทุกคนประสบความสำเร็จ และมีความมั่นคงในหน้าที่การงานและครอบครัวทุกคน นับเป็นแบบอย่างที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูอย่างแท้จริง
          ประวัติ คุณแม่บุษบา พาณิชย์สวย เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 7 คน สมรสกับ นายสมบูรณ์ พาณิชย์สวย มีบุตรธิดา รวมทั้งสิ้น 4 คน คือ ​1.นางกัญญา อื้อศรีวงศ์ สมรสกับ ร้อยเอกสุธิชัย อื้อศรีวงศ์ มีบุตร 3 คน ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้านสมบูรณ์พาณิชย์สวย สาขา 2 และ สาขา 3 ผลิตและจำหน่ายวัตถุมงคลทุกชนิด ด้านสังคม นางกัญญา อื้อศรีวงศ์ ได้รับโปรดเกล้าให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรรค์
          ​2.นางวาสนา ศศิมณฑล สมรสกับ นายสุรพล ศศิมณฑล มีบุตร 2 คน ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้าน ก.เจริญ จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 3.น.ส.เนตรา พาณิชย์สวย จบการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันช่วยบริหารกิจการของคุณแม่ ร้านสมบูรณ์พาณิชย์สวย ผลิตและจำหน่ายวัตถุมงคล ทุกชนิด 4.นายแพทย์ศักดา พาณิชย์สวย สมรสกับ พญ.นีรชา โกไศยกานนท์ มีบุตร-ธิดา 3 คน ประกอบธุรกิจ คลินิกเสริมความงาม นีรชาคลินิก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!