ตาก-องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฝึกอาชีพวิชาติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์

ตาก-องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฝึกอาชีพวิชาติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

           นายมณฑล สว่างนภาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาการติดตั้งระบบโชลาร์เซลล์ จ.ส.อ.ศะนุวงค์ เอี่ยมทุเรียน หัวหน้างานสงเคราะห์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตาก ในนามของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ตลอดจนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพทุกคนในพิธีเปิดการฝึกอาชีพเคลื่อนที่ วิชาติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์
          ในวันนี้การฝึกอาชีพเคลื่อนที่ในครั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินงานตามนโยบายเฉพาะ 11 ด้าน ของ พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ 1 ในนโยบาย 11 ด้าน นั้นคือ นโยบายด้านอาชีวสงเคราะห์ ช่วยส่งเสริมและพัฒนา การฝึกวิชาชีพต่างๆให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ในพื้นที่รับผิดชอบที่อยู่ห่างไกล เพื่อมุ่งหวังที่จะให้มีอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
           สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตาก และฝ่ายอาชีวสงเคราะห์จึงได้จัดให้มี การฝึกอาชีพเคลื่อนที่ วิชาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระหว่างวันที่ 18-29 สิงหาคม 2566 ให้กับทหารผ่านศึก ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ผศ.ต.ก. จำนวน 30 ราย โดยได้รับ การสนับสนุนคณะครูฝึก จากกองฝึกอบรมฯ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ มาดำเนินการฝึกในครั้งนี้
          โดยมีวิทยากรจำนวน 2 ท่าน นายศุภศักดิ์ อุดชุมพิสัย ว่าที่ ร้อยตรีสุขสันต์สว่างอารมณ์ วันที่ 18-29 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ 4 ตำบลลมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!