ร้อยเอ็ด-วัดสุนทรธรรมมาราม จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส.

ร้อยเอ็ด-วัดสุนทรธรรมมาราม จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส.

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. พระครูสุวรรณโพธาภิบาล เจ้าคณะอำเภอโพนทอง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ร้อยต้น ประธานกรรมการ พร้อมคณะ กรรมการ ออกมาสำรวจผลโครง การวัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ วัดสุนทรธรรมมาราม ตำบลขามเปี้ย อ.โพธิชัย จ.ร้อยเอ็ด
             โดยมี พระอธิการพนม ธฺมมวโร เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมมาราม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียนโรงเรียนโคกกุง หนองหงษ์ หนองไฮ จิตอาสาสมัครหมู่บ้าน ไวยาวัจกร ชาวบ้านโคกกุง ทายก ทายิกา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการมาให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรม
            ทั้งนี้ วัดสุนทรธรรมมาราม เข้าร่วม โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. ของ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่ร่มรื่น สวย งาม เหมาะสมกับการเรียนรู้ เป็นพื้นที่แบบอย่างทางด้านกายภาพและด้านจิตใจ รวมถึงกำหนดแนวคิด การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมมาใช้ในการพัฒนาวัด ให้เป็นสถานที่ร่มรื่น มีความสวยงาม ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมไทย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะ ทั้งทางด้านกายภาพ จิตใจ สังคม และภูมิปัญญา สืบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!