เพชรบุรี-ป.ป.ช.ลงพื้นที่หลังเพจหมาเฝ้าบ้านโชว์ภาพ สะพานงบ 26 ล้าน พังไม่ได้รับการดูแล

เพชรบุรี-ป.ป.ช.ลงพื้นที่หลังเพจหมาเฝ้าบ้านโชว์ภาพ สะพานงบ 26 ล้าน พังไม่ได้รับการดูแล

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

          หลังเพจหมาเฝ้าบ้านโพสต์ภาพสะพานชมธรรมชาติริมคลองอีแอด ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หลังจากได้รับข้อมูลสร้างเสร็จเพียงหนึ่งปี แต่ปัจจุบันมีสภาพพังเสียหายอย่างมาก และไม่ได้รับการซ่อมแซม.           เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรีได้รับข้อมูลจากเพจหมาเฝ้าบ้าน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 กรณี สะพานชมธรรมชาติริมคลองอีแอด ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มูลค่าการก่อสร้าง 26,061,000 บาท สร้างเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2565 ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนด แต่ในปัจจุบันกลับมีสภาพทิ้งร้าง ชำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้ และไม่ได้รับการซ่อมแซม
           วันที่ 17 สิงหาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นายสำนาน มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จึงได้ดำเนินการประสานขอข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 และเชิญลงพื้นที่ร่วมกัน โดยมีชมรม STRONG จังหวัดเพชรบุรี และสื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
           จากการลงพื้นที่สังเกตการณ์ พบว่า บริเวณบางส่วนของสะพานมีความชำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้ อาคารศาลาที่พักประตูหน้าต่างกระจกแตกเสียหาย ห้องน้ำมีสภาพใช้งานไม่ได้เนื่องจากมีขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลทางเอกสารและจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ได้ให้ข้อมูลว่า การสร้างสะพานชมธรรม ชาติ อาคารศาลาที่พักระหว่างเส้นทางชมธรรมชาติ และห้องน้ำที่ไว้ใช้บริการนักท่องเที่ยวนี้ เป็นโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
           กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าชายเลน ภายใต้โครงการป่าในเมือง ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีบริษัท ติณ ติณ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2563 ต่อมาประสบปัญหาจากสถาน การณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และการทำงานไม่เป็นเวลา เพราะสถานที่ก่อสร้างมีน้ำขึ้น – ลงตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการขยายระยะเวลาการดำเนินการออกไป จนกระทั่งปี พ.ศ.2565 จึงดำเนินการแล้วเสร็จ แต่จากการดำเนินการก่อสร้างที่ต้องขยายระยะเวลาออกไปเป็นระยะเวลานาน ทำให้งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายเงินงบประมาณให้กับผู้รับจ้างได้อีก 9 งวด เป็นเงิน 12,795,390 บาท
            ต่อมากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อนำไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไปของรายการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทำให้สามารถชำระเงินให้กับผู้รับจ้างได้อีก 5 งวด เป็นเงิน 6,294,493.72 บาท ทำให้ขณะนี้ ยังคงค้างชำระอีก 4 งวด เป็นเงิน 6,500,869.28 บาท
            ซึ่งเมื่อเกิดความชำรุดเสียหาย ทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ได้ทำหนังสือถึงผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง จำนวน 4 ครั้ง และได้รับการตอบกลับจากผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ว่า ทางบริษัทได้รับทราบปัญหาแล้ว แต่ทางบริษัทมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินเป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แต่ได้รับการชำระเงินยังไม่ครบ ซึ่งไม่ได้นิ่งนอนใจและยินดีจะเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้เรียบร้อยภายในระยะเวลารับประกันตามที่ระบุในสัญญาจ้าง
       ทางบริษัทกำลังหาแหล่งเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นทุนในการว่าจ้างคนงาน และซื้อวัสดุที่ต้องนำมาซ่อมแซม และจะรีบเข้าดำเนินการซ่อมแซมและรีบแจ้งสำนักงานทรัพยากรทางทะ เลและชายฝั่งที่ 3 ในทันทีที่พร้อมเข้าดำเนินการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลในเรื่องนี้ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!