ตาก-นายอำเภออุ้มผาง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเปิดทางน้ำ ในการป้องกันอุทกภัย

ตาก-นายอำเภออุ้มผาง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเปิดทางน้ำ ในการป้องกันอุทกภัย

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

         เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วย นายวีระ ยอดเมือง นายกอบต.อุ้มผาง ลงพื้นที่ตรวจ การแก้ไขปัญหา และการป้องกันน้ำท่วมติดตามโครงการเปิดทางน้ำ ให้ไหลผ่านสะดวก ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง สืบเนื่องมาจากฝนตกติดต่อกันหลายวันและเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา,เคยเกิดวิกฤตอุทกภัยน้ำไหลหลากท่วม ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง โครงการเปิดทางน้ำ นอกจากทำให้น้ำไหลสะดวกแล้วช่วงหน้าแล้งยังสามารถกักเก็บน้ำใช้ในกดูแล้งได้อีก
           นายวีระ ยอดเมือง นายกอบต.อุ้มผาง กล่าวว่า ตำบลอุ้มผางได้รับงบประมาณเปิดทางน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สืบเนื่องมาจากเมื่อปี 2564 บริเวณดังกล่าวนี้น้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนัก ลำคลอง ลำห้วยดังกล่าวนี้ลื่นเขิน และมีวัชพืช ปกคลุม โดยดำเนินการขุดลอกคลอง ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร บ้านใหม่ท่าแพ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ถ้าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะลดปัญหา และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ระดับหนึ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!