นครสวรรค์-อำเภอเก้าเลี้ยว จัดงานย้อนรอยเสด็จประพาสต้นหลายท้องที่ มีมอบรางวัล”คนดีศรีหัวดง”

นครสวรรค์-อำเภอเก้าเลี้ยว จัดงานย้อนรอยเสด็จประพาสต้นหลายท้องที่ มีมอบรางวัล”คนดีศรีหัวดง”

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

              เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดงาน “ย้อนรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 บ้านเก้าเลี้ยว 117 ปี ” ณ บริเวณลานวัดเก้าเลี้ยว ได้รับเมตตามาร่วมงานจาก พระราชวชิรสุนทร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรต พระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี่ยว เจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว ประธานสภาวัฒน ธรรมอำเภอเก้าเลี้ยว โดยมี นางสาวธิติกมล สุขเย็น นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานเปิดงาน
             มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ พี่น้องประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ผู้สื่อข่าว สื่อสารมวลชน นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะกรรมการและผู้มีเกียรติจำนวนมากเข้าร่วมงาน เช่น นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อย-ม่วงหัก นางสาวพิมพ์ปวี นิลสุพรรณ ผู้แทนสส.สัญญา นิลสุพรรณ เลขานายกอบจ.จ.นครสวรรค์ นายธงชัย แผ่วัฒนากุล นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว นายวิวัฒน์ วลัญช์อารยะ ประธานจัดงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่เก้าเลี้ยว นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา นายกอบต.หัวดง เป็นต้น
             สำหรับงานประพาสต้น ยังพื้นที่จัดงานอีกหลายแห่ง โดยจัดงาน ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 เช่น ที่บ้านหัวดง จัดงานที่บริเวณวัดหัวดง บ้านเก้าเลี้ยวจัดงานที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว และหน้าวัดเก้าเลี้ยว บ้านหูกวางจัดที่บริเวณวัดหูกวาง ภายในงานมีการมอบรางวัล “คนดีศรีหัวดง” ประจำปี 2566 ณ วัดหัวดง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม และทำความดีในสังคม ได้แก่ คุณนภาพร สุรพรไพบูลย์ และคุณพลอยไพลิน อินทสุวรรณ์ จึงนับได้ว่าปีนี้จัดงานได้ยิ่งใหญ่และเป็นที่ประทับใจกับผู้ร่วมงานทุกคน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!