ตาก-อำเภออุ้มผาง เร่งสร้างฝายชะลอน้ำ

ตาก-อำเภออุ้มผาง เร่งสร้างฝายชะลอน้ำ

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

             เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่ตำบลแม่จันอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการสร้างฝาย 1 หมู่บ้าน 1 ฟื้นฟู และรักษาป่าต้นน้ำ เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ปกป้องกัน รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ร่วมทั้งเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ของ นายมนตรี สายชลดุจจินดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านที่ 4 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ทุกหมู่บ้านจะต้องดำเนินกิจกรรมและขับเคลื่อนโครงการนี้ โดยมีนายเกษม ต๊ะกู่ ปลัดอำเภอ คณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมทำกิจกรรม มีผู้ร่วมดำเนินกิจกรรม จำนวน 50 คน ผลการดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมกิจกรรมด้วยดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!