อยุธยา-เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2566

อยุธยา-เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2566

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

              เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดงานเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2566 และพิธีสถาปนาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
              เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 สิงหาคม 2566 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2566 และพิธีสถาปนาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นสยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
              นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในการจัดงานเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นพร้อมทั้งพิธีสถาปนาสมาคมแม่ดีเด่นประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ในครั้งนี้ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นศูนย์รวมแม่ดีเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จะร่วมกันดำเนินกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ ต่อสังคมประเทศชาติ ยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นจาก 16 อำเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีผลงานช่วยเหลือสังคม ยกย่อง สมาร์ท แคร์กีฟเวอร์ ผู้เสียสละเป็นผู้ดูแลผู้สูงวัย ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน และเพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศล และการสาธารณประโยชน์ กับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสังคมสงเคราะห์ตลอดไป
              โดยในครั้งนี้กิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น จำนวน 16 ราย การมอบโล่เชิดชูเกียรติ สมาร์ท แคร์กีฟเวอร์ จำนวน 15 ราย การบริจาคเงินกับองค์กรการกุศลต่าง ๆ บริจาคสมทบกองทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ จำนวน 50,000 บาท บริจาคเงินสมทบเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100,000 บาท บริจาคสนับสนุนงานการพัฒนาชุมชน กับ พช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 30,000 บาท และมอบเงินจัดสรร ด้านการกุศลและสาธารณประโยชน์แก่ผู้นำสตรีอำเภอ จำนวน 1,170,000 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!