ลพบุรี-จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมถวายเป็นพระราชกุศลในเดือนมหามงคล

ลพบุรี-จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมถวายเป็นพระราชกุศลในเดือนมหามงคล

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

             หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ บูรณการร่วมกับหลายภาคส่วน จัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
             ที่โดมเอนกประสงค์ วัดเกตุ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ จาก กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ ค่ายเอราวัณ และ กองพันทหารสื่อสารที่ 35 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บูรณาการร่วมกับ ส่วนราชการในอำเภอท่าวุ้ง และจิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม
             ซึ่งกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ผู้นำชุมชน ตลอดจน จิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกัน เก็บกวาดฉีดน้ำชำระล้างทำความสะอาดมูลนก บริเวณพื้นที่รอบพระอุโบสถ์ และเก็บกวาดใบไม้ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ พื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้าง สัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส. “วัดสวยด้วยความสุข” เพื่อเป็นแบบอย่างของสังคม แสดงออกถึงความรู้รักสามัคคี และจงรักภักดี ด้วยการทำความดีเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ถวายเป็นพระราชกุศล และ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างพร้อมเพรียงกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!