บุรีรัมย์-ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่

บุรีรัมย์-ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.45 น. ณ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม หมู่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลคมนาคม เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ การรักษาสุขภาพ พร้อมด้วย นางกัญญา จุนถิระพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพพทย์ พิเชษฐ พืชขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ คณะแพทย์และสมาชิก พอ.สว.จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรม การเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี มีประชาชนชาวตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน มารับบริการเป็นจำนวนมาก
               นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เริ่มดำเนินงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เมื่อ พ.ศ. 2513 เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 27 เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พร้อมใจกันจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชน ประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้คำแนะนำด้านสุขภาพ การให้บริการทางทันตกรรม การให้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และการให้บริการเวชกรรมฟื้นฟู พร้อมบูรณาการจัดโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จากทุกหน่วยงาน ที่จะเป็นประโยชน์ ในการรับบริการ ข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินมารับบริการในจังหวัด รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
               กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีมอบยาพระราชทานให้ทางโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม และบ้านบุมะขามป้อม มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ขาดแคลน จำนวน 50 ชุด ผ้าห่ม จำนวน 50 ผืน มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 50 ถุง มอบหนังสือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ให้เป็นแหล่งข้อมูลศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ป บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว อีกด้วย
               ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่ สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 Mhz , AM 1368 Khz แลFacebook fanpage : สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์ https://web.facebook.com/radioburiram101.75MHz/?locale=th_TH&_rdc=1&_rdr

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!