ตาก-อำเภออุ้มผาง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกต้นไม้ทำหลุมพอเพียง และแปลงผัก

ตาก-อำเภออุ้มผาง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกต้นไม้ทำหลุมพอเพียง และแปลงผัก

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

                  สร้างพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
                   วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผางเป็นประธานจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกต้นไม้ ทำหลุมพอเพียงปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนางสาวจันทิวา ศรีเอี่ยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออุ้มผาง นายประวิทย์ คำผง ปลัดอำเภอประจำตำบล นายภูมรินทร์ ก๋าแก่น ประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอำเภออุ้มผาง นายวิโรจน์ รัตนเตโช ประธานเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภออุ้มผาง พัฒนากรประจำตำบล กศน.ตำบล ผู้นำชุมชนและเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
                  นายภูมรินทร์ ก๋าแก่น ประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า สำหรับหลุมพอเพียง คือวิธีการปลูกพืชในหลุมเดียวกัน ต่างชนิด ต่างระดับ ป่าไม้ 5 ระดับ ( สูง, กลาง, เตี้ย, เรี่ยดิน, หัวใต้ดิน ) จะช่วยในการดูแลซึ่งกันและกัน ลดภาระการรดน้ำ ปุ๋ย และดูแลง่าย กว่าการปลูกแยกกัน โดยแบ่งพื้นที่ปลูกเป็นสี่เหลี่ยม ขนาด 2×2 เมตร และนำต้นไม้ 5 ประเภทลงไปปลูกรวมกัน โดยต้นไม้ 5 ประเภท ประกอบด้วย ไม้พี่เลี้ยง เป็นไม้ที่ให้ร่มเงา เก็บน้ำ เก็บความชื้น
                   เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม , ไม้ฉลาด เป็นไม้ข้ามปี ที่สามารถเอาตัวรอดได้ดี เก็บผลได้นานพอสมควร เช่น ชะอม ผักหวาน มะละกอ เริ่มเก็บกินได้ตั้งแต่ 1 เดือนไปเรื่อยๆ , ไม้ปัญญาอ่อน หรือ ไม้รายวัน เป็นไม้ล้มลุกปลูกง่าย ตายเร็ว แต่เก็บผลได้เร็ว เช่น พริก มะเขือ กะเพรา โหระพา ตะไคร้ ข่า เป็นต้น เริ่มเก็บกินได้ตั้งแต่ 15 วัน , ไม้บำนาญ เป็นไม้ผลยืนต้น ใช้เวลาปลูก 2-4 ปี แต่เมื่อให้ผลผลิตแล้ว เก็บกิน เก็บขายได้เรื่อยๆ เช่น ขนุน มะม่วง มะนาว เป็นต้น ในหลุมหนึ่งควรเลือกปลูกแค่ประเภทเดียว และไม้มรดก เป็นกลุ่มไม้ใช้สอยที่อายุยืน ใช้เวลาปลูกนาน เก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน ตัดขาย ก็ได้เงินก้อนใหญ่ หรือจะเอาไว้ใช้ซ่อมแซมบ้านก็ได้ เช่น ประดู่ สักทอง ยางนา สะเดา พะยูง ชิงชัน ณ บ้านวะเบยทะ ม.5 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง มีนายสรพงษ์ ดนัยสินทวี เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีจำนวน 155 ครัวเรือน ประชากร 430 คนมีอาชีพทำไร่ ปลูกข้าว และข้าวโพด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!