กาญจนบุรี-นายกสมาคมกีฬากาญจน์เปิดการแข่งขัน”กีฬาโรลเลอร์สกี”ณ อุทยานสงครามเก้าทัพ

กาญจนบุรี-นายกสมาคมกีฬากาญจน์เปิดการแข่งขัน”กีฬาโรลเลอร์สกี”ณ อุทยานสงครามเก้าทัพ

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

           วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เมื่อเวลา 11.30 น. พล.อ. ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ “กีฬาโรลเลอร์สกี” ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566 (อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ) พร้อมเด้วย ดร ภิรดา ลำโครัตน์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี และคณะซึ่งได้ให้โอวาท กำลังใจแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงและมีความปลอดภัยตลอดการแข่งขัน
           โดยมี นายอรรถพล แก่นทรัพย์ ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นางสาวปภัสลภัสร์ แดงกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำ บลช่องสะเดา นางพจมาน สระลอย ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลช่องสะเดา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ เพื่อจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 มุ่งเน้นในการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา
           การจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในทุกด้านภายใต้แนวคิด BCG ที่มุ่งเน้นการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลกับความมั่นคงและยั่งยืน พัฒนาไปสู่ความมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด สร้างความรัก ความสามัคคี กระจายรายได้กลับสู่ชุมชน ณ อุทยานประวัติ ศาสตร์สงครามเก้าทัพ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งปัด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!