นครสวรรค์-ซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาฯ

นครสวรรค์-ซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาฯ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ยกทีมบริหาร นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ ร่วมการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

           เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พร้อมด้วยนายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภา นำนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมการุ่ายภาพหมู่และซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้
            1. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม 3. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 4. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 5. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มียอดนักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธีและถ่ายถาพหมู่รวมทั้งสิ้น 129 คน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 28 คน นอกจากนี้ยังมีคณะนายกสภาฯ คณะผู้อำนวยการสถาบัน คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสภาฯ จากสถาบันการอาชีวศึกษาอื่นๆทั่วประเทศไทยเข้าร่วมประกอบพิธีด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!