อุดรธานี-อำเภอโนนสะอาด บำบัดทุกข์บำรุงสุข โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน”

อุดรธานี-อำเภอโนนสะอาด บำบัดทุกข์บำรุงสุข โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน”

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์

           วันที่ 16 ส.ค.66 นายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอโนนสะอาด เปิดเผยว่า ที่ บ้านโนนสำราญ ม.6 ต.บุ่งเเก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี มีการจัดกิจกรรม KICK OFF สร้างกระแสขับเคลื่อนโครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เพื่อต่อยอดและขยายผลการดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีภาคีเครือข่ายสนับสนุนงบประมาณในการ ซื้อผักสวนครัวปลูกข้างเส้านทางภายในหมู่บ้าน ด้วยการใช้พลัง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน และ 7 ภาคีเครือข่าย ร่วมกับจิตอาสาในหมู่บ้าน ทำให้ชุมชนให้มีความสุข และเกิดความยั่งยืน ในชุมชน
             นายอำเภอโนนสะอาด กล่าวอีกว่า สโลแกนเพื่อส่งเสริมกิจกรรม เช่น บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ,ทางนี้มีผล ผู้คน รักกัน ,ถังขยะเปียกลดโลกร้อน นอกจากนี้ยังมีการใส่ผ้าไทยไปวัดหรือร่วมงานบุญ ต่างๆ การส่งเสริมด้านอาชีพ การฝึกอบรม การจัดทำบัญชีครัวเรือน เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (การแก้ไขปัญหายาเสพติด) การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ด้านต่างๆ มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ราษฎรในหมู่ ในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในหมู่บ้าน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างผู้นำ สร้างทีม และสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมช่วยกันสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!