นครสวรรค์-ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่บรรพตพิสัยจัดงานทิ้งกระจาดให้ผู้ยากไร้ 1509 ชุด

นครสวรรค์-ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่บรรพตพิสัยจัดงานทิ้งกระจาดให้ผู้ยากไร้ 1509 ชุด

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 นางสาวกรกัญญา สิทธิธาราชัย ประธานกรรมการเจ้าพ่อเจ้าแม่บรรพตพิสัย พร้อมคณะกรรมการร่วมกันจัดงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2566 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพลอากาศตรีหญิงเมตตา คันธา เป็นประธาน นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ เขต 3 นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒน ธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สภาวัฒนธรรมตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนต่างๆทุกสังกัด กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ในการนี้มีผู้ยากไร้มารับเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1,509ชุด คณะกรรมการการจัดงานขอกราบขอบพระคุณ ผู้ให้การสนับสนุน สปอนเซอร์ ที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ และขอบพระคุณผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมงานในวันนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!