นครปฐม-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัด

นครปฐม-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัด

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
Cr:ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

              จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
               วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัด
              เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชน เกิดจิตสำนึกในการทำความดี สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
              สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำข้าราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งร่วมกันทำความสะ อาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด ให้มีความสะอาดสวยงาม
              นอกจากนี้ได้นำวัชพืชและกิ่งไม้ นำมาใส่รวมในถังหมักและเสวียนไม้ไผ่ โดยใช้จุลินทรีย์น้ำข้าวหรือจุลินทรีย์จิตอาสาของนายวิรัช จำปานิล เกษตรครัวเรือน อำเภอพุทธมณฑล เพื่อให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นดินและนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!